Hur vi arbetar

Pratham utvecklar högkvalitativa, replikativa, lågkostnadsmodeller för att angripa luckor i Indiens utbildningssystem. Sedan grundandet 1995 har Pratham vuxit både i omfattning och geografisk täckning.

Pratham betyder ‘först’ eller ‘första’ på Sanskrit. Sann till sitt namn, är det den första organisationen att uppnå långvarig, skorskalig framgång i Indiens utbildningslandskap. Detta har möjliggörts tack vare en rad olika policies och strategier som organisationen har antagit:
Jaipur_URL_flicka_vid_tavlan
Hängivelse till storskalig förändring

Målet att förbättra kvalitén på utbildningen i Indien och försäkra att barn inte bara närvarar i skolan utan även utvecklas, uppnås genom ett samarbete med staten, lokala samhällen, föräldrar, lärare, volontärer och det civila samhället. Programmen ämnar komplettera och inte ersätta statens satsningar. De storskaliga programmen ämnar inte bara nå ett större antal barn, men också att skapa en framgångsrik modell för andra stater att följa.

Fokus på innovation

Prathams strategier rekonfigurerar utlärningsmetoder, bryter ner traditionella taktiker, och utmanar nuvarande inlärningsmekanismer i Indiens skolor som syftar mer till inlärning genom repetition än genom förståelse. Våra program är innovativa och resultat-drivna. Under de första åren utvecklade Pratham innovation undervisningsmetoder, material och utvärderingsmetoder. 2005 introducerade vi även den rikstäckande undersökning (ASER) av skolgång och inlärning som påverkar både nationella och internationella policybeslut.

Replikerbara lågkostnadsmodeller

Pratham modeller är utformade så att de lätt kan spridar och anpassas av andra organisationer. Tusentals volontärer arbetar med Pratham för att implementera ‘inlärningsinterventioner’ på gräsrotsnivå. Dessa volontärer mobiliseras, tränas och övervakas av Pratsams egna team. De förses även med utbildningsmaterial och böcker utvecklade av Pratham. Detta försäkrar inte bara mer effektiv implementering av programmen, men hjälper även att bygga en infrastruktur fokuserad på att förse barnen med kvalitativ utbildning. Läs till exempel om hur Pratham Books tar fram sitt hyllade material här.

Programresultat och ansvarsskyldighet

Alla program är designade för att försäkra att kunskapsnivåer in skolor och samhällen ökar, att utbildning når alla barn i skolan och de som inte kan nå utbilningsinstitutioner, samt att ungdomar blir välutbildade för jobbmöjligheter. Utvärderingsverktygen är också framtagna av Pratsams team för att stämma av kunskapsnivåer hos barnen samt bäst bestämma vilka metoder som bäst passar varje barn, liksom för att bedöma effekten av våra program.

En kraftfull röst i den indiska utbildningssektorn

Under året har Prathams framträdande i utbildningssektorn blivit välkänd och uppskattad. ASER-rapporten har blivit ett viktigt verktyg för utbildningspolicies i både centrala och statliga regeringar, där flera indiska staters regeringar har använd resultaten för att utforma sina utbildningsprogram varje år. Likväl har resultaten använts för att utforma en kvalitativ agenda inom utbildning och är välkänd inom statliga och policykretsar både inom och bortom Indien.

Ett team av varierande bakgrunder, samlade för ett gemensamt mål

Moderorganisationen består av professionella inom utvecklingssektorn, media, företag, arbetare, aktivister, doktorander, masterstudenter, civila, bankanställda, konsulter och många fler som tillsammans för sina erfarenheter, expertis och perspektiv in i organisationen. Likväl kommer Pratham Swedens styrelse från spridda bakgrunder, från media och ekonomi till journalistik och mänskliga rättigheter. Det vi alla har gemensamt är målet att förbättra framtiden för Indiens barn och unga.

Pratham Swedens bidrag

Utöver våra monetära bidrag till moderorganisationen samt informationsspridning, arbetar det svenska kapitlet för ett kultur- och kunskapsutbyte mellan skolklasser i Sverige och Indien som ett komplement till den ordinarie skolgången. Läs om vår satsning på dessa digitala klassrum här. Varje år lägger Pratham Sweden fokus på ett av Prathams många program, som årets verksamhet formas kring. År 2013 låg detta på the Urban Programme och år 2014 på Learning Camps. 2015 var flickan i fokus och i samma bana fortsätter vi under 2016 genom utvecklandet och återuppstarten av våra digitala klassrum.

Kom, bli del av Pratham!

Dela: