2015 års ändamål: flickan i fokus

“The only way you can change things is education, because education gives a girl self-importance, self-worth, and it also teaches young men the value of the woman”

47n– Leila Seth, f.d högsta domare och medlem av Indiens kommitté för våldtäktsgranskning.

Pratham Swedens arbete 2015 lade fullt fokus på Indiens flickor och kvinnor. Vi tror
att utbildning inte bara ger flickor ett verktyg för framtiden, utan även mental styrka att skriva sitt eget öde. Med vår utbildning vill vi ge barn en insikt i det könsneutrala värdet i att vara människa, och därmed vara med i kampen för ett säkrare, starkare, morgondagens samhälle.

Genom en rad olika program specialiserar sig Pratham på just flickor och kvinnor. Open School erbjuder exempelvis en särskild klass för endast flickor; detta för att försäkra föräldrarna om flickornas säkerhet under skoltimmarna och således undkomma en av slummens största hinder kring medgivande av just flickors skolgång. Open School, eller Second Chance, är dock långt ifrån Prathams enda projekt som verkar för flickornas framtid. Pratham Council for Vulnerable Children arbetar specifikt för förebyggandet av barnarbete och flickors lika rätt till utbildning, samt för rehabiliteringen av barn som fallit offer för våld i hemmet eller samhället.

I samband med stöd till verksamheter som dessa, lade vi under 2015 grunden för återutvecklingen av våra digitala klassrum som ska komma att utbilda Indiens barn i den jämlikhet och rättigheter som Sverige ofta anses framstående i. Nyss hemkommen är Julia Sigvant, en student från Stockholms universitet, som under hösten 2015 varit i Indien och utvärderat våra tidigare digitala klassrum (pilotprojektet Project Rolemodel) samt undersökt möjligheterna att återuppta detta projekt i större skala och omfattning under 2016.

 

Dela: