ASER

ASER – Om vikten av att mäta och utvärdera DSC_0820

ASER Center grundades 2005 och blev en självständig enhet inom Prathams nätverk 2008. ‘Aser’ betyder påverkan, eller intryck, på hindustani, och det är precis vad organisationen mäter.

ASER center ämnar att använda enkla men noggranna metoder för att generera bevis på påverkan av program i den sociala sektorn. Centret syftar även till att förstärka bandet mellan bevis och handling genom att bygga upp individer och institutioner till att själva designa, genomföra, och förstå utvärdering med fokus på konsekvens- och effekt-indikatorer.

Stora summor pengar förs årligen in i olika program i den sociala sektorn; från utbildning till hälsa och mycket mer. Brist på information om hur dessa investeringar översätts till resultat på plats är dock en stor barriär i utvärderingen av dess effektivitet och beslut om huruvida pengarna har investerats väl. År 2013 utvidgade därför ASER sin verksamhet till ‘the Measurement, Monitoring, and Evaluation Unit’ (MME). Detta team arbetar för att förse regelbunden och relevant feedback på processerna och resultaten av Prathams många program för att kunna försäkra dess påverkan.

ASERs vision är ‘Evidence for Action’, bevis för handling, i övertygelsen om att när folk är berättigade med kunskap kan de leda till extraordinär förändring. Utvärdering har länge varit en uppgift utförd endast av experter. Pratham tror däremot att utvärdering måste vara noggrann, men lätt att förstå och agera utifrån. När vanliga medborgare således lär sig att mäta det som påverkar deras liv, kan de kommunicera med varandra över byar, stater, nationer och kontinenter, för att identifiera och förstå sina problem, ta steg mot resolutionen av dessa, och förbättra världen. ASERs mottot är just “Measure to understand  |  Understand to communicate  |  Communicate to change”.

Hand i hand med ovan ändamål, ämnar ASER center skapa en kultur i vilken noggrann undersökning av resultat är avgörande för handling, och på så sätt överbrygga gapet mellan teori och praktik, antagande och verklighet. Läs mer om hur detta implementeras här.

ASER omfattar dock långt mycket mer än utvärdering av och för Prathams verksamhet. ASER center erbjuder sin expertis genom verktyg för utveckling, utbildning, forskning och utvärdering även till andra organisationer och institutioner. Mer om detta finns här.

2014 års ASER-rapport kan du läsa här.

Omorganisering och nytt fokus i kommande ASER-undersökningar

Efter tidigare års fokus på barn i åldern 5-16, är ASER just nu mitt uppe i en omorganisering med syftet att fördjupa kunskaperna om situationen för de äldre barnen i de sista åren av sin grundskoleutbildning, i linje med den indiska statens skift från generalisering av lågstadieutbildning mot tillgång till mellan- och högstadieutbildning.

Indiens Right to Education Act ledde till en garanterad befordring mellan årskurserna upp till årskurs 8, då ett slutligt prov avgör elevernas framtid i skolan. Då många barn halkar efter under åren som leder upp till detta prov, hoppar många av skolan om de inte klarar provet.

Kampanjen som under hösten och vintern 2015/2016 samlat data till denna nya satsning – ett samarbete mellan Pratham och ASER Centre – och därmed ledd till att ett år har hoppats över av den ordinarie ASER-undersökningen, har går under namnet Lakhon Mein Ek. Utvärderingen av denna kampanj som ska lägga grunden till framtida handling är schemalagd till den 1:a februari i år.

Dela: