Om oss

 

Resan som startade för att eliminera fattigdomscykeln genom att utrota analfabetism från Indien

c2356f71-af03-4b00-8899-0580ba2d8a19

De första åren

Pratham påbörjade sitt uppdrag att utbilda storskaligt med övertygelsen att utbildningsanläggningar måste nå så många barn som möjligt på så kort tid som möjligt. Organisationen grundades 1995 i samarbete med UNICEF i syftet att förse barnen i Mumbais slum med utbildning och har sedan dess vuxit till Indiens största utbildningsorienterade NGO verksam i 21 stater, prisbelönt för sina innovativa lösningar och omfattande Annual Status of Education Report (ASER), som undersöker inte bara barnens kunskapsnivåer runtom Indien, men också de faktorer som påverkar och kan komma att påverka dessa.

Det första steget mot att uppnå universell grundskoleutbildning, var att uppnå universell förskoleutbildning, och således startades Balwadi programmet (förskoleprogrammet) som snabbt spreds över landet.

Inom loppet av några år hade organisationen utvecklats från fokus på förskoleklasser, till program för barn som hamnat efter i skolan och riskerar avhopp, liksom program riktade mot barnarbete – ett tidigt stadium av Pratham Council for Vulnerable Children (PCVC).
År 2000 tilldelades Pratham the Global Network Award, sponsrat av Världsbanken och japanska staten, som ett av världens tre mest innovativa utvecklingsprojekt.

‘Learn to Read’ programmet blev Prathams genombrott, ett program som påvisade att inlärning kan förbättras markant över kort tid och med låg kostnad och snart spreds till nationell skala.

The Annual Status of Education Report grundas

År 2005 startade the Annual Status of Education Report som ett svar på omvärldens svårighet att förstå graden av analfabetism i Indien, och konsekvenserna detta hade. ASER kvantifierade utbildningsproblemen vilket kunde leda till skräddarsydd handling. Denna rikstäckande undersökning är idag Indiens största ickestatliga hushållsundersökning och inkluderar 16 000 hushåll och över 600 000 barn varje år. Undersökningen har varit betydande i att definiera en kvalitativ utbildningsagenda och är idag uppmärksammad i både statliga och policykretsar, inom och utanför Indien. Läs mer om ASER.

2005-2006 års ASER-rapport påvisade att trots 4 års skolgång saknade en betydande andel barn i Indien kunskapen att läsa, skriva och räkna på grundnivå. På denna grund bildades Pratham flaggskeppsprogram ‘Read India’ med syftet att åtgärda just detta bland barn i åldern 6-14 år. Inom två år började ‘Read India’ nå ut till 33 miljoner barn årligen. I dagens tredje stadium fokuserar programmet mer på att förse statliga regeringar med en adopterbar modell än på att endast nå ut till stora publiker.

En andra chans, digital utbildning, yrkesprogram och utbildning av volontärer

Second Chance-programmet förser barn som hoppat av skolan, synnerligen flickor, med en chans att slutföra sin utbildning och tillgodogöra sig kunskaper för anställning.

Pratham InfoTech Foundation (PIF), grundat 2004, syftar vidare till att uppnå e-utbildning för alla, till att underlätta inkluderingen av IT i barnens utbildning och därmed öka den digitala kunskapen.

Yrkesprogrammen började 2005 med målet att förse arbetslös ungdom med en möjlighet till anställning. 2008 började programmet arbeta med Mr. Sudesh Arora och startade ‘Pratham Arora Centre for Education’ (PACE), som introducerade industri-specifika kurser inom bland annat hotell- och restaurang branschen och omsorg.

Education for Education-programmet utvecklades för volontärer som undervisade i Read India-kampanjen med målet att stärka volontärers kapacitet genom att förse dem med digitala kunskaper och grundläggande muntliga kunskaper i engelska. Detta blev 2010 en eget enhet kallad ‘Pratham Institute’ som växte till även the ‘Employment Readiness Programme’ och the ‘Beauty Entrepreneurship Programme’.

Pratham grundas i Sverige

Än idag fortsätter Pratham att utveckla nya innovativa program som angriper rötterna på Indiens problem i utbildningssektorn, och har spridit sig till flera länder runtom världen.

Det svenska kapitlet, Pratham Sweden, grundades 2010 som en elevförening på Enskilda Gymnasiet i Stockholm av Ingrid Eelde Koivisto och Magdalena Krysiak, och blev i samband med grundarnas studentexamen en registrerad NGO. 2012 anslöt vår nuvarande marknadskoordinator Angelica Lindqvist och sekreterare Sara Wizén, år 2015 följt av vår ekonomiansvariga Alexandra Dennier och juridiska samordnare Natali Phalen.

Under de snart 6 år som gått sedan det svenska kapitlets grundande, under vilken tid samtliga styrelsemedlemmar studerat eller arbetat heltid och kämpat för kapitlet ideellt vid sidan om, har organisationen gått från bullförsäljning på Djurgården, till att skapa Project Rolemodel (2013) och Project Hi (2013), pilotprojekten till det som nu är våra digitala klassrum. Dessa projekt började som ett fadderprojekt, respektive ett virtuellt kunskapsutbyte mellan svenska och indiska grundskoleklasser i syftet kulturellt- och språkligt utbyte.

Under hösten 2015 befann sig studenten Julia Sigvant i Indien för att utvärdera klassrumsprojektet och undersöka möjligheterna att under 2016 utvidga och återuppta det i större skala, nu med fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Under våren 2015 blev BombayWorks del i vår Advisory Board och hösten samma år tilldelades Pratham Sweden 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Dela: