Webbinarium: Utbildning som del av lösningen

16:e april, 14:00-16:00

I Indien förutspås den stora klyfta som finns mellan män och kvinnor att växa till följd av pandemin. I tider av kris förstärks traditionella könsnormer, och därmed är flickor och kvinnor bland de som drabbats hårdast av denna tid.

Flera år av jämställdhetsarbete riskerar att försvinna i Indien på grund av pandemin. Exempelvis förväntas att 20% av Indiens flickor inte kommer återvända till skolan vid pandemins slut. Forskning visar att mindre jämställda samhällen också är ohälsosamma och fattiga samhällen. Därmed påverkar minskad jämställdhet inte bara den enskilda flickan eller kvinnan, utan hela samhällen. Därför är det viktigare nu än någonsin att samtliga aktörer i samhället – företag, NGOs och akademi – agerar. Med detta webbinarium vill vi informera svenska företag hur de kan bidra till att lösa Indiens jämställdspussel, men också inspirera till aktion för att bygga tillbaka ett mer jämställt Indien efter pandemin.

Webbinariet kommer kretsa kring följade ämnen:

  • Skillnaderna i pandemins påverkan på män och kvinnor.
  • Den indiska skolstängningen och flickors särskilda utsatthet.
  • Hur och varför företag ska investera i kvinnor och flickor.

Webbinariet är på svenska och går att titta på i efterhand HÄR.