KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I PRATHAM SWEDEN

29:e april 2020 Härmed kallas till årsmöte för Pratham Sweden (802453-1058).   TID: Onsdag 29:e april 2020, kl. 18.00-19.00 PLATS: Stockholm (lokal skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingar inför årsmötet) Rätt att närvara och anmälan av frågor och nomineringar:  Medlem i organisationen har rösträtt och rätt att nominera personer till förtroendeuppdrag. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda[…]

Nobelprisvinnare hyllar Prathams metod

Årets vinnare av Nobelpriset i ekonomi är forskarna Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer. De belönas för nya metoder som visar vad som fungerar för att minska fattigdom och de lyfter fram Pratham för vårt framgångsrika arbete. Sedan två decennier har Pratham arbetat med Nobelpristagarna för att utvärdera Prathams arbete. Enligt forskarna måste insatser[…]

A Swedish initiative for quality education in India

Ingrid Eelde Koivisto, the Founder of Pratham Sweden, traces the Swedish chapter’s origins and explains how an initiative by Swedish Industry is improving the learning levels of 30,000 children in the northeast Indian state of Assam. The article first appeared in India Global Business. While India enrolls more children in school today than ever before,[…]

Inför årsmöte i Pratham Sweden

Kallelse till årsmöte i Pratham Sweden Pratham Sweden kallar dig som medlem eller förtroendevald till vårt årsmöte.  Tid: 9:e maj kl. 18.00Plats: Stockholms Handelskammare (Instutitet Mot Mutor), Brunnsgatan 2, Stockholm Rätt att närvara och anmälan av frågor och nomineringar:  Medlem i organisationen har rösträtt. Alla medlemmar och intresserade har rätt att närvara och ställa frågor vid[…]

Kallelse till extrainsatt årsmöte, 27 september 2018

Kallelse till extrainsatt möte Pratham Sweden kallar föreningens medlemmar till extrainsatt möte. Tid: 27 september kl. 18.00-18.30 Plats: Brunnsgatan 2, Stockholms Handelskammare (Institutet Mot mutor) Rätt att närvara och anmälan av frågor till styrelsen: Alla medlemmar och intresserade har rätt att närvara och ställa frågor vid mötet. Medlem i organisationen har rösträtt. Anmälan om närvaro och eventuella[…]

Kallelse till Extrainsatt Årsstämma

Kallelse till extrainsatt årsstämma i Pratham Sweden  Härmed kallas till extrainsatt årsstämma i Pratham Sweden (802453-1058). Tid: Måndag 19 mars 2018, 18.00 Plats: Stockholm Rätt att närvara och anmälan av frågor till styrelsen: Alla medlemmar och intresserade har rätt att närvara och ställa frågor vid årsstämman. Medlem i organisationen har rösträtt. Anmälan om närvaro och[…]

Lärarinnan Rakhis berättelse: kampen för sina elevers framtid

Rakhi arbetar som lärarinna vid ett av Prathams Second Chance-center i Mumbai. Hon tillbringar sina dagar med unga flickor och kvinnor i åldern 14-35 för att hjälpa dem förbereda sig inför sina slutprov i högstadiet. Rakhi ser många unga flickor och kvinnor komma och gå, och deras historia är ofta densamma: levnadsförhållandena tvingade dem att[…]

Kunskapsskolan besöker ULCs i Delhi

Under slutet av 2016 och början av 2017 har Kunskapsgymnasiet i Västerås, Norrköping och Uppsala arrangerat insamlingar till Prathams verksamhet i Delhi. Två unga kvinnor från vartdera gymnasium har som del av sitt projektarbete planerat och genomfört dessa insamlingar, som avrundades med ett besök i Delhi. Tillsammans med sina ansvariga lärare och Kunskapsskolans gymnasiechef, reste[…]