KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I PRATHAM SWEDEN


29:e april 2020

Härmed kallas till årsmöte för Pratham Sweden (802453-1058).  

TID: Onsdag 29:e april 2020, kl. 18.00-19.00

PLATS: Stockholm (lokal skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingar inför årsmötet)

Rätt att närvara och anmälan av frågor och nomineringar:  Medlem i organisationen har rösträtt och rätt att nominera personer till förtroendeuppdrag. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast sju veckor före mötet (skickas till [email protected]). Alla medlemmar och intresserade har rätt att närvara och ställa frågor vid årsmöte. Förslag till styrelsen eller ledamöter samt frågor ska inkomma till styrelsen senast sju veckor före mötet (skickas till [email protected]).

Anmäl din närvaro till: [email protected]

DAGORDNING

1. Öppnande av mötet

2. Fastställande att mötet blivit behörigt utlyst

3. Val av årsstämmans ordförande, sekreterare och två justerare

4. Godkännande av dagordning

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Frågor rörande:

a. Fastställande av i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning

b. Ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Val av revisor

10. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

11. Bestämmande av medlemsavgift

11. Val av valberedning

12. Behandling av från styrelsen vald fråga

12. Enskilda medlemmars frågor och förslag till styrelsen eller ledamöter samt styrelsens yttrande över dessa.

13. Bestämmande och förslag om årets insamlingar samt verksamhet som kommer att pågå under året

14. Avslutande av mötet

Läs årsmöteshandlingar HÄR.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. Välkommen!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Pratham Sweden

Dela:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.