KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I PRATHAM SWEDEN

29:e april 2020 Härmed kallas till årsmöte för Pratham Sweden (802453-1058).   TID: Onsdag 29:e april 2020, kl. 18.00-19.00 PLATS: Stockholm (lokal skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingar inför årsmötet) Rätt att närvara och anmälan av frågor och nomineringar:  Medlem i organisationen har rösträtt och rätt att nominera personer till förtroendeuppdrag. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda[…]